Kolstad Fotball

Puma cup

Puma cup

27. januar - 12. februar 2017
 
Informasjon om kampoppsett, resultater, reglement og påmeldte lag finnes her:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette er 33. gang Kolstad Fotball arrangerer innendørsturnering i Kotenghallen. Vi gjør som de siste årene og arrangerer turneringen over 3 helger og i kun en hall. Vi ønsker å unngå både tidlige og sene kamper, og har fokus på kvalitet på gjennomføringen av arrangementet. Det skal være gode dommere, bra speakertjeneste og tidsskjemaet skal holdes, noe vi mener vi har vist ved tidligere års arrangement. Premieutdelingen for alle lag foregår på banen for at dette også skal gi en fin opplevelse for spillerne. Våre retningslinjer for gjennomføring av arrangement, legger noen begrensninger på antall lag. Så vær tidlig ute med påmeldingen for å være sikret plass.

 
Turneringsdatoer:

  27. januar – 29. januar:        G11, G13, G15
  3. februar – 5. februar:         G10, J14, G14
10. februar – 12. februar:        J10, J12, J15, G12, G16

Det kan bli endringer på spillehelgene for klassene 10 til 12 år avhengig av antall påmeldte lag. Det blir varslet i god tid ved evt. endringer.
Ved for mange påmeldte lag, vil de først påmeldte få plass.

Vær tidlig ute, i fjor måtte vi avvise lag i flere klasser.

 

Klasseoversikt:

Jenter 10 år                 født 2007 eller senere             spilletid: 1x15 min
Jenter  11/12 år           født 2005 eller senere             spilletid: 1x15 min
Jenter  13/14 år           født 2003 eller senere             spilletid: 1x18 min
Jenter  15 år                født 2002 eller senere             spilletid: 1x20 min
Gutter 10 år                 født 2007 eller senere             spilletid: 1x15 min
Gutter 11 år                 født 2006 eller senere             spilletid: 1x15 min
Gutter 12 år              født 2005 eller senere          spilletid: 1x15 min
Gutter 13 år              født 2004 eller senere          spilletid: 1x18 min
Gutter 14 år              født 2003 eller senere          spilletid: 1x18 min
Gutter 15 år              født 2002 eller senere          spilletid: 1x20 min
Gutter 16 år              født 2001 eller senere          spilletid: 1x20 min

Alle klasser spiller med keeper + 4 utespillere

Påmeldingsfrist:            8. januar 2017

 

Påmeldingsavgift:            Klassene 10-12 år:        kr. 1100,-

                                              Øvrige klasser:              kr. 1200,-

Premiering:                        I klassene 10-12 år personlig premie
                                              Pokal til de 4 beste lagene i de øvrige klassene.
                                   

Påmelding sendes til:

Mailadresse:    post@kolstad-fotball.no

Oppgi: Klubb, kontaktperson, adresse, telefonnummer, mailadresse, klasse og antall lag i klassen.

Påmeldingsavgiften betales til bankkonto 4200.01.95795. Betalingsfrist 8. januar 2017.

Reglement

Turneringsreglementet finnes øverst på denne siden. I reglementet er det også linker til NFF sine regler og retningslinjer som benyttes under turneringen.

Opplysninger:

Bjørn Aage Johansen    tlf. 905 87 934 
Jan Morten Bjerkan       tlf. 926 52 521

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products