Kolstad Fotball

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg:

Sportslig utvalg består av:

 • Sportslig leder

 • Adm. ansvarlig barneforball (6-12 år)

 • Ansv. Barnefotball (6-12 år)

 • Adm. ansvarlig ungdomsfotball (13-16 år)

 • Ansv. Ungdomsfotball (13-16 år)

 • Ansv. jentefotball

 • Dommerkoordinator

   

Sportslig utvalg sine hovedoppgaver:

 • Definere og gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå de sportslige mål satt i klubbens plandokument.

 • Utarbeide og revidere klubbens sportsplan.

 • Engasjere trenere og videreutvikle disse.

 • Gjennomføre trenerforum 4-5 ganger årlig.

 • Gjennom trenerforum, sørge for kompetanse og erfaringsutveksling mellom klubbens trenere.

 • Melde på lag i kretsens seriespill.

 • Være en støttespiller for de ulike lag sine trenere og støtteapparat.

 

Sportslig utvalg 2017

 

Sportslig leder                      Per Gunnar Hybertsen       97893787

Trenerkoordinator 6-10 år    Frode Haugen                    91816002

Trenerkoordinator 11-16      Jan Morten Bjerkan            92652521

Jentefotball                           Knut Høvik                         99522100

Barnefotball                          Tarjei Smågesjø                 41355235

Utstyrsansvarlig                    Frode Haugen                    91816007

Dommeransvarlig                 Tore Hoffstrøm                   47365942

Ansv. banedisposisjon          Frode Haugen                    91816007

 

 

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift