Kolstad Fotball

Brukerveiledning hjemmeside lag

Brukerveiledning hjemmeside lag

Brukerveiledning hjemmeside.

 

Denne brukerveiledning tar for seg de mest brukte funksjonene. Fra og med sesongen 2013 skal alle lag oppdatere spillere, kamper og treningstider på hjemmesiden. Det er viktig at alle gjør dette slik at oversikten til en hver tid er korrekt. Hjemmesidene inneholder også flere muligheter med blant annet statistikk for spillere, muligheter til bilder, referat fra kamper og ikke minst det å legge ut nyheter fra lagene. Se brukerveiledning som du finner under Min side etter pålogging.

 

For de klassene hvor det er meldt på flere lag i serien, skal alle treningstider, spillere og hele støtteapparatet registreres under lag nummer 1. På øvrige lag i klassen er det bare de personene som skal endre kamptidspunkt som trenger å ha tilgang. Er det to forskjellige treningsgrupper i en årsklasse, skal det også registreres opplysninger på lag 2 (spillere, kamper, treningstider, støtteapparat).

 

Trenere og støtteapparat skal registreres av klubben. Send mail med informasjon om trenere, hjelpetrener, lagskontakter etc.

Brukerident og passord er sendt på mail til en del trenere i fjor. Gi beskjed hvis dette er glemt eller man mangler brukerident og passord. Alle henvendelser om bruk sendes til fahaug@online.no. Det er også lov å bruke telefon.

 

Dette er versjon 2 av brukerveiledning, send gjerne innspill til forbedring til post@kolstad-fotball.no

 

Baner

For kamper og trening finnes følgende baner:

Angis banen med A eller B, er dette halve banen. Ellers er det hele banen. Viktig å velge rett, slik at man ikke tar mer plass enn nødvendig.

Pålogging

 

Gå til vår hjemmeside www.kolstadfotball.no

Trykker du på Kolstad ikonet kommer du alltid tilbake til forsiden.

 

Trykk på Logg inn

 

Tast inn brukernavn og passord og trykk på logg på

 

For de klassene hvor det er flere lag, vel laget man ønsker å administrere ved å trykke på forstørrelsesglasset til venstre for laget. Husk at kun kamper skal oppdateres på andre enn lag 1.

Spillere skal registreres på lag 1. Har man tilgang til lag i flere klasser vil også disse lagene vises her.

 

Lagets side

 

Du kommer nå til lagets side. Du kan trykke på Hjem uansett hvor du er og du kommer da tilbake til denne siden.


 

 

 

Hold musepekeren over der det står Min side

 

Her kommer de forskjellige meny valgene til syne. De viktigste valgene finnes her:

 • Administrasjon:

  • Spillere, oppdatere spillere på laget

  • Kamper, oppdatering av sesongens kamper

  • Nyheter, legge ut nyheter på lagets side

  • Speaker-Synk, benyttes til synkronisering av kamper som kretsen har satt opp. Dette valget trenger ikke hver enkelt trener å benytte.

 • Treninger

  • Administrere

 • Hjelp, en detaljert brukerveiledning laget av leverandøren

 • Velg Lag, for andre lag

 

Det er bare å prøve andre valg. Se hvilke muligheter som finnes og ta de i bruk.

Administrere kamper

 

Husk å oppdatere resultatet etter at kampen er spilt. Obligatorisk for klassene 11 år og eldre.

 

Velg administrer kamper

 

Du får da en oversikt over lagets kamper. Kolstad Fotball legger inn det opprinnelige kampoppsettet. Det er kun endringer og resultater som skal administreres.

Bruk ikonene foran kampen for å endre en kamp

Forklaring på ikoner

 1. slett kamp

 2. endre kamp, legge inn resultat

 3. legge inn spillere på en kamp

 4. lage referat

 

Feltene er like om en kamp endres eller det er en ny kamp. Velg endre kamp hvis en allerede terminfestet kamp skal endres, eller start med å fylle ut feltene hvis det er en ny kamp. En kamp kan slettes ved å trykke på søppelbøtten.

 

                                                                                              Ikke bruk dette valget

 

Her skal motstanderen tastes inn

 

Sett inn dato og klokkeslett. Trykk i dato feltet og kalenderen kommer fram. Klokkeslett angis tt:mm

Resultat, alltid Kolstads mål først selv om det er bortekamp.

 

Bane velges fra nedtrekkmeny ved hjemmekamp. Tastes inn manuelt ved bortekamp. Tidsbruk angis med 45 minutter for lagene 7-10 år, la være blankt ellers.

 

 

Kryss av hvis hjemmekamp

 

 

 

 

 

 

 

Trykk lagre når man er ferdig

 

Kampen er nå endret eller ny kamp er lagt til.

 

 

Administrere spillere

 

Velg Spillere under valget Min side og Administrasjon.

Du får da opp en oversikt over registrerte spillere. Denne listen må til enhver tid være korrekt.

 

Nederst på siden finnes følgende valg:

Administrere spillere brukes for å legge til spillere eller fjerne spillere som ikke lenger spiller på laget. Her kan det legges til spillere som allerede er registrert i systemet.

Nye spillere benyttes for å legge til spillere som ikke er registrert i klubben tidligere.

Spillerliste benyttes til å lage spillerlister som kan skrives ut.

For alle spillere skal navn, adresse og fødselsnummer være utfylt. Dette er obligatorisk. Telefonnummer og mailadresse bør også fylles ut.

 

 

 

Endre opplysninger

Trykk på forstørrelsesglasset til venstre for spilleren

 

Fødselsdato angis dd.mm.ååå

For postnummer velg fra nedtrekkmeny eller skriv postnummeret.

Fyll ut endret informasjon og trykk lagre. Informasjon om spilleren er nå endret.

Navn kan ikke endres, send mail til post@kolstad-fotball.no hvis man trenger å endre navnet til spilleren.

 

Velge spillere (som er registrert i klubben)

Hvis man ønsker å fjerne spillere som har sluttet eller ønsker å legge til nye spillere benyttes valget Administrere spillere.

Hvis man ikke finner spilleren registrert i Kolstad Fotball tidligere, skal man benytte valget Nye Medlemmer.

Husk at alle spillere skal være registrert på lag nummer 1.

 

 

Følgende liste kommer fram etter å ha valgt Administrere spillere. Her kommer alle registrerte spillere på laget i tillegg alle spillere fram som oppfyller søkekriteriet på toppen av siden. Her kan man fylle ut de felt man ønsker. Standard er at årstallet for klassen er fylt ut. Ønsker man å endre søkekriterier, fyll ut ønsket felt (eller flere) og trykk på oppdater. Husk at alle spillere på laget alltid kommer fram

Angis søkekriteriet med ma i fornavn i tillegg til fødselsdato kommer følgende liste. Her kommer alle spiller på laget i tillegg alle andre med ma i fornavn og fødselsdato i 2002.

Legg til en hake til venstre for nye spillere som skal være med på laget og fjern haken for spillere som har sluttet. Spillere blir ikke slettet, men bare fjernet fra laget. En spiller kan være registrert på flere lag.

 

Husk å trykke oppdater for å lagre endringene.

 

Nye spillere

Finner man ikke en spiller på listen over tidligere registrerte spillere i klubben velger man

Nye medlemmer fra siden med spilleroversikt.

Her skal man fylle inn opplysningene på høyre side.

Fødselsdato angis dd.mm.åååå

Postnummer velges fra nedtrekkmeny eller tastes inn

Mailadresse er obligatorisk. Tast f.eks x@x.no hvis mailadresse er ukjent. Har bedt om at mailadresse ikke skal være obligatorisk, men systemet er slik nå.

Feltet Etternavn skal kun inneholde ett etternavn, ikke mellomnavn. Mellomnavn angis i feltet Fornavn

 

Etter at alle opplysninger er registrert trykker man på Lagre. Da blir opplysning om spilleren listet til venstre og man kan registrere en ny spiller.

 

Har man registrert feil kan dette endres ved å trykke på ikonet lengst til venstre for spillerens navn eller slette spiller ved å trykke på søppelkasse ikonet.

 

 

 

NB Registrerte spillere blir først aktive etter at de er godkjent av en ansvarlig person i klubben. Det blir også da sjekket om spilleren kan være registrert i en annen klubb. Etter at spillerne er godkjent vil de komme på lagslisten til laget. Før de er godkjent blir de listet opp nederst på siden med oversikt over spillere på laget.

Ny spiller er listet opp nederst og venter på godkjenning.

 

 

Administrere treninger

 

Under Min Side, treninger velg administrere. Du vil da få en oversikt over oppsatte treninger for laget. Dette skal legges inn på lag 1. Andre lagsnr kun hvis egne treningsgrupper.

Tidene skal være oppdatert. Husk å slette treningstider som ikke benyttes slik at banen blir ledig for andre lag på disse tidspunktene.

 

 

Hvis en trening utgår, skal den slettes ved å trykke på søppelkasse ikonet.

Ved å trykke på personikonet, kan man krysse av for oppmøte på treningen.

Det midterste ikonet benyttes til å endre en trening. Informasjonen flyttes da over til høyre side på skjermbildet.

 

Ønsker man en ny treningstid, skal dette angis i høyre side og man trykker lagre for å legge dette inn.

Bane velges fra nedtrekkmenyen. Husk å sjekke om banen er ledig. Det er mulig å legge inn flere aktiviteter samtidig. Om banen er ledig sjekkes enklest fra valget Banefordeling på forsiden.

 

 

Nyheter

Hvert lag kan legge ut nyheter på sin lagside. Det er flere personer på laget som kan ha denne rettigheten.

Velg Min side, administrere og deretter nyheter.

 

Øverst på siden er en oversikt over publiserte nyheter. Disse kan redigeres eller slettes.

For å lage en ny sak fyll ut Tittel, ingress og nyhetstekst og trykk Lagre knappen nederst på siden.

Redigeringen forgår mye på samme måte som en enkel teksteditor. Her kan det også lastes opp bilder. Viser til Brukerveiledningen som finnes under valget Min side for nærmere beskrivelse av denne funksjonen.

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift